In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica, Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru avizele de salubritate, practicate de SC Ecovol SA, document consultat public in 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site.

Se pot transmite, in scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, pe adresa de e-mail contact@ecovol.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data afisarii pe site, urmand a se tine seama de acestea la elaborarea formei finale a proiectului supus dezbaterii publice.

 

Descarca: Anunt dezbatere publica