Scurtă descriere

Înființare, activitate, portofoliu

S.C. ECOVOL S.A.  a fost constituită la data de 12.04.2007 în baza Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 13 din 19.02.2007 şi Hotarârea Asociatului Unic al Serviciului de Transport Voluntari SRL .

Conform actului constitutiv actualizat, structura acţionariatului este urmatoarea:

 1. CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
 2. CONSILIUL LOCAL PETRĂCHIOAIA
 3. CONSILIUL LOCAL 1 DECEMBRIE

Rezumatul activitățiilor pe care ECOVOL S.A. le desfășoară cu responsabilitate și în continuă perfecționare:

 •  salubrizarea domeniului public;
 • colectarea selectivă a deşeurilor;
 • curăţarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice;
 • deratizarea şi dezinsecţia instituţiilor publice, a locuinţelor, a spaţiilor comerciale şi de alimentaţie publică, a unităţilor de service şi producţie;
 • modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare;
 • îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;
 • întreţinerea străzilor, drumurilor, şi căilor de acces prin periat stradal şi stropit;
 • organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj,
 • corelarea şi coordonarea serviciilor de salubritate cu acţiunile şi activităţile privind protecţia şi conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice, desfăşurate de alte autorităţi publice;
 • dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii;
 • amenajarea, decorarea, înfrumuseţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
 • întreţinerea spaţiilor verzi şi asigurarea curăţeniei din incinta unităţilor de învăţământ din oraşul Voluntari
 • amenajarea şi înfiinţarea parcurilor şi a locurilor de joacă aferente.
 • montarea şi întreţinerea mobilierului stradal, a aparatelor de joacă şi fitness
 • toaletarea arborilor și arbuștilor

SC Ecovol SA efectuează activităţi specifice serviciului de salubrizare pe domeniul public şi colectare selectivă în oraşul Voluntari şi în alte localităţi din judeţul Ilfov după cum urmează :

 • 2015 – Snagov
 • 2018 –  Pantelimon
 • 2021 – Petrăchioaia şi Cernica
 • 2022 – Periş

Serviciile de salubrizare şi colectare selectivă sunt dedicate atât persoanelor fizice cât şi celor juridice.

 

10681
Clienți – Persoane fizice
1300
Clienți – Persoane juridice
23500+
Persoane deservite
+1240
Pubele pentru reciclare

Obiective

Obiective şi măsuri propuse:

 • Dotarea serviciului DERATIZARE DEZINSECTIE DEZINFECTIE cu noi echipamente performante pentru combaterea dăunătorilor
 • Extinderea ariei de prestare a serviciului Deratizare Dezinsecţie Dezinfecţie prin participare la licitaţii publice
 • Construcţia şi utilarea unei rampe de transfer ecologic ce va avea ca obiect de activitate sortarea materialelor reciclabile (pet, folie, plastic, hârtie, metal, sticlă)
 • Achiziţionarea de utilaje performante pentru colectare şi transport deşeuri
 • Extinderea implementării Serviciului de Colectare Selectivă pentru persoane fizice/persoane juridice/asociaţii de proprietari pe toată aria administrativă a localităţilor, unde societatea SC Ecovol SA desfăşoară activităţi de salubrizare.
 • Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor fracţie umedă şi fracţie uscată
 • Dezvoltarea si amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţilor locale şi protecţia sănătăţii publice, desfăşurate de alte autorităţi publice
 • Modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare

Intra in legatura cu noi!

Vă stăm la dispoziție cu informații legate de produsele și serviciile noastre.