Alte informatii

Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica, documentele in vederea emiterii unui Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate – persoane fizice, practicate de SC Ecovol SA, documente consultate public in 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site.

In vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV 2, se pot transmite, in scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, pe adresa de e-mail ecovol1@yahoo.com, in termen de 10 zile calendaristice de la data afisarii pe site, urmand a se tine seama de acestea la elaborarea formei finale a proiectului supus dezbaterii publice.

Documente anunt dezbatere publica