Fişa postului: Implementarea strategiei privind protecţia mediului, cu asigurarea respectării cerintelor în domeniul protecţiei mediului (legale, de reglementare, standarde), pentru a asigura mentinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al protecţiei mediului şi cunoașterea legislației în domeniu.

 

Pentru mai multe detalii:

resurse.umane@ecovol.ro, contact@ecovol.ro

0730018553