Conceptul”Zero Deșeuri” are ca  scop principal eliminarea deşeurilor. Depășește reciclarea și compostarea la sfârșitul ciclului de viață al unui produs.

Un ciclu de viață al unui produs  începe cu proiectarea produsului, utilizarea și gestionarea materialelor în aşa fel încât  valoarea să fie  păstrată, resursele naturale să fie conservate şi să minimizăm impactul asupra mediului.

Potrivit Alianţei Internaţionale Zero WASTE (ZWIA),  conceptul poate fi conturat astfel: “Conservarea tuturor resurselor prin producția, consumul, reutilizarea și recuperarea produselor, ambalajelor și materialelor fără ardere și fără deversări în sol, apă sau aer care amenință mediul sau sănătatea umană”.

A realiza 100%   zero deșeuri este greu de realizat. Cu toate acestea, ne putem apropia de zero deșeuri, concentrându-ne pe eforturile noastre de a refuza, reduce și reutiliza lucrurile și maximizând eforturile de reciclare.